هیـأت مـدیره انجمن

   ردیف        نام و نام خانوادگی              تحصیلات        سوابق اجرایی                 سمت
     1   سعید بهمنش دکترای تخصصی حسابداری مدرس دانشگاه ، طراحی و اجرای سیستم های مالی و اقتصادی و ساختارهای مالی رئیس هئیت مدیره
     2 حمید رضا عدمیان کارشناس ارشد مدیریت مشاور مالی ، اقتصادی و سرمایه گذاری نائب رئیس هئیت مدیره و دبیر
     3    آزاده یعقوبی کارشناس حسابداری مدیریت مالی ، طراحی سیستم های بهای تمام شده خزانه دار و عضوهئیت مدیره
     4 مجید طلائی پاشیری     بازرس اصلی
     5 محمد حسین واحدی     بازرس علی البدل