هیـأت مـدیره انجمن

   ردیف        نام و نام خانوادگی              تحصیلات                 سمت
     1   سعید بهمنش دانشجوی دکترای تخصصی حسابداری رئیس هئیت مدیره
     2 حمید رضا عدمیان کارشناس ارشد مدیریت نائب رئیس هئیت مدیره و دبیر
     3    آزاده یعقوبی کارشناس حسابداری خزانه دار و عضوهئیت مدیره
     4 محمد رضا صادقی کارشناس ارشد حسابداری عضو علی البدل
     5 رضا بصیری کارشناس حسابداری عضو علی البدل
     6 مجید طلائی پاشیری   بازرس اصلی
     7
محمد حسین واحدی   بازرس علی البدل