تاریخچه

نوشته شده توسط Super User on . Posted in Uncategorised

کوچکcheshmandaz2.png

انجمن صنفی کارفرمایی شرکتها و موسسات حسابداری و حسابرسی استان اصفهان تشکلی پویا و نوآور است که با تکیه بر ارزش های بنیادین -اخلاق حرفه ای -سرمایه انسانی متخصص و متعهد همگام با پیشرفت های جهانی حرفه حسابداری و حسابرسی و فناوریهای نوین می تواند در کنار سایر انجمنها و مراجع ذیصلاح در راستای ارتقای هرچه بیشتر و بهتر حرفه حسابداری و حسابرسی کمک نموده و در ایفای تعهدات مسولانه اعضا در قبال جامعه و ایجاد ارزش افزوده اقتصادی  رضایتمندی را برای اعضای خود و استفاده کنندگان از خدمات فعالان حرفه به ارمغان بیاورد.