ارزش ها

نوشته شده توسط Super User on . Posted in Uncategorised

_بنیادین.png

  •  پایبندی به قوانین و مقررات موضوعه و برنامه ریزی و سازماندهی لازم برای تامین نیازهای حرفه 
  •  اشاعه اخلا ق حرفه ای به عنوان مشخصه اصلی حرفه حسابرسی و حسابداری 
  • ایجاد زمینه های رشد علمی و حرفه ای مورد نیاز حرفه حسابداری و حسابرسی 
  • همگرایی و هم افزایی علمی - تجربی بین  اعضاء ، دانشگاهیان و فعالان حرفه حسابرسی و حسابداری 
  •  آشنایی اعضاء انجمن با دانشجویان فعال در زمینه های علمی - پژوهشی و جذب نخبگان
  • ایجاد هماهنگی بین علم و تجربه و یافتن راهکارهای جدید برای ارتقای حرفه 
  • ایجاد بینش در دانشجویان و دیگر اقشار برای حل معضلات حرفه 
  • ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان های مرتبط برای بهبود، توسعه و گسترش فعالیت های حرفه 
  • ایفای نقش داوری در موارد اختلاف فی مابین کارفرمایان و اشخاص شاغل در حرفه حسابرسی و حسابداری 
  • ایفای تعهدات فرهنگی و مسئولیت اجتماعی به منظور مساعدت به جامعه و حسابداران و حسابرسان