اهداف

نوشته شده توسط Super User on . Posted in Uncategorised

.png

• هم افزایی اعضاء و فعالان حرفه در جهت افزایش بهره وری منابع و ظرفیت خدمات حرفه ای از طریق انتقال تجارب حرفه ای و با استفاده از نوآوری های تکنولوژیک و پیشرفتهای جهانی در این زمینه 

• کوشش برای ارتقاء دانش و مهارت حرفه ای اعضا و فعالان حرفه از طریق برنامه ریزی تشکیل دوره ها ، همایش ها و کارگاههای آموزشی کاربردی متناسب با نیازهای مخاطبین 

 تشکیل کمیته های تخصصی و استفاده از توانمندیهای اعضاو فعالان حرفه جهت پیشبرد اهداف انجمن 

• کوشش در جهت استیفای حقوق و خواست های مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه های مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن 

اخت نیازهای صنفی و حرفه ای اعضا و تلاش در جهت رفع آنها 

• ارائه مشاوره های تخصصی و حرفه ای به اعضاو سایر فعالان حرفه 

انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح وطرح های مربوط به قوانین مالیاتی، کارو تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان و... به مراجع ذیربط و یا سایر نهادهای اجتماعی 

پیوستن و همکاری با انجمن های صنفی همگن و سایر تشکل های صنفی به منظور تشکیل یا عضویت در اتحادیه ها و کانون انجمن های صنفی مربوطه با رعایت مقررات قانونی 

قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها ، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاهها به انجمن محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها 

• کوشش در جهت احراز صلاحیت و رتبه بندی فعالان حسابداری و تلاش در جهت اعمال کنترل در خصوص عدم ورود افراد غیر متخصص در زمینه فعالیت های حسابداری و حسابرسی باهدف ارتقاء کیفیت حرفه.

•  مشارکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمان های کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمان های دسته جمعی با سازمان های کارگری 

• عضویت و ایجاد ارتباط با تشکل ها و سازمان های مرتبط با وظایف انجمن در داخل یا خارج کشور در چارچوب فعالیت های صنفی و قوانین و مقررات کشور